U bent een van de bewoners van onze nieuwe wijk De Nieuwe Tuinderij Oost. Een
ieder van jullie woont hier al geruime tijd, is hier net komen wonen of gaat hier nog
wonen.

Hoogstwaarschijnlijk bent u trots op de locatie voor zover hij al afgerond is of nog
afgerond wordt.

Geruime tijd worden wij als De Beemster Compagnie meegenomen in een aantal
aandachtspunten die binnen de woonwijk De Nieuwe Tuinderij Oost spelen en die als
hinderlijk ervaren kunnen worden, vandaar dit collectieve bericht.

Hoewel het bouwen van een woonwijk zijn uitdagingen en hinder kent, kunnen
onderstaande zaken elk met de juiste aandacht wellicht tot een minimum beperkt
worden.

  • Schoonhouden bouwwegen;
  • Schade aan de openbare ruimte;
  • Vuilstorten in de openbare ruimte;
  • De aangelegen bouwterreinen en – depots;
  • Werkzaamheden derden op particulier terrein;
  • Aanleggen onderdelen van de openbare ruimte.

De volledige brief kunt u hier bekijken: Bewonersbrief januari 2022