Er is zicht op een start verkoop voor fase 6 in De Nieuwe Tuinderij.

Op 3 mei 2017 zal de Raad van State het beroep in behandeling nemen dat eerder tegen fase 6 is ingediend. De Raad van State heeft dan nog 6 tot 12 weken de tijd om een uitspraak te doen.

Zodra de uitspraak is gedaan en positief is uitgevallen, gaat De Beemster Compagnie voor de zeven kavels aan het Middenpad en BPD Ontwikkeling voor de 20 woningen een start verkoop plannen.