Bestemmingsplan ‘De Nieuwe Tuinderij-Oost’ van de gemeente Beemster

De Raad van State heeft een belangrijk besluit genomen, waardoor woningbouw in De Nieuwe Tuinderij Oost te Zuidoostbeemster kan starten.
De door verschillende stichtingen en omwonenden ingediende beroepen over plangebied ‘De Nieuwe Tuinderij Oost’ zijn op 31 oktober 2018 ongegrond verklaard.
Voor de gemeente Beemster, De Beemster Compagnie, BPD Ontwikkeling en de toekomstige bewoners is dit een positieve uitspraak.

Zorgvuldigheid

Met de uitspraak bevestigt de Raad van State de zorgvuldigheid waarmee de gemeenteraad heeft gehandeld, waarbij de regels van het bestemmingsplan en het behoud van de
kernkwaliteiten van Droogmakerij de Beemster en de Stelling van Amsterdam voldoende waarborgen.

Wanneer start de verkoop van woningen en kavels?

Door de positieve uitspraak staat niets meer in de weg om in verkoop te gaan met de woningen in fase 1. BPD Ontwikkeling verwacht in januari 2019 te starten met de verkoop van de woningen.

De Beemster Compagnie gaat na het eerste kwartaal 2019 in verkoop met de eerste vrije kavels voor particuliere bouw.
Geïnteresseerden op de kandidaatkoperslijst van de gemeente Beemster krijgen hiervoor een uitnodiging.

Wilt u meer weten over de bouwplannen en de verkoop? Neem dan een kijkje op www.bpd.nl