Voor de 31 woningen Burgemeester Postmastraat (fase 2) en de 34 woningen (fase 3) Notarisappelstraat wordt het terrein bouwrijp gemaakt door Dura Vermeer.

Na aanleg van de nutsvoorzieningen zal ten behoeve van de realisatie van deze woningen gestart worden met de aanleg van de bouwweg en met het ontgraven van de bouwkuipen.

Vervolgens zal aannemer KBK Bouw uit Volendam starten met de heiwerkzaamheden.

In verband met de bouw van de woningen wordt het bouwterrein door KBK Bouw afgesloten met hekken. De bewoners aan de Burgemeester Postmastraat kunnen via de bestaande bouwweg hun woning bereiken. De bewoners van de opgeleverde woningen van de eerste fase (42 woningen) kunnen hun woning bereiken via de Boerengroenstraat.

Met KBK Bouw is afgesproken dat het bouwverkeer via het Middenpad verloopt.

Mocht dit in de toekomst anders worden dan wordt u hierover geïnformeerd.

Verkeersbrug VBK

VBK zal medio maart 2015 starten met de aanleg van de verkeersbrug in plangebied Notarisappelstraat. De verkeersbrug die in 2013 door VBK is gerealiseerd achter het Spelemei terrein is een soort gelijke brug.

De werkzaamheden voor de aanleg van de brug worden uitgevoerd vanuit het plangebied / Middenpad.

Waterpark

De 10 woningen in plan Waterpark zijn allemaal verkocht en aannemer Kuin is bezig met de bouw van de laatste woningen.

Het eiland gelegen achter de woningen wordt medio maart 2015 voorzien van een schelpenpad zodat het toegankelijk is om te wandelen. Op het eiland zal geen verlichting worden aangebracht.

Kavels Middenpad

Van de vijf noordelijke kavels aan het Middenpad zijn er inmiddels twee bewoond en nog drie in aanbouw. De zes zuidelijke kavels zijn inmiddels verkocht en de eerste woningen gaan naar verwachting rond de zomer 2015 in aanbouw.

Heeft u eventueel nog vragen, verzoeken wij u contact op te nemen met het projectbureau De Beemster Compagnie, te bereiken via telefoonnummer

(0299) 68 21 92.