De Raad van State heeft een belangrijk besluit genomen, waardoor woningbouw in Zuidoostbeemster kan starten. Het door verschillende stichtingen ingediende beroep over plangebied ‘Appels en perenpad’ is ongegrond verklaard.

Voor de gemeente en toekomstige bewoners is dit een positieve uitspraak. De Raad van State verklaarde het ingediende beroep op 23 augustus 2017 ongegrond. Dit beroep was ingediend door de Stichtingen Behoud Waterland, Beemstergroen en Nekkerzoom. Zij dienden beroep in tegen het bestemmingsplan ‘Appels en perenpad’ in De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster, en de omgevingsvergunning voor 20 woningen in dit plangebied..

Zorgvuldigheid

Met de uitspraak bevestigt de Raad van State de zorgvuldigheid waarmee de gemeenteraad heeft gehandeld, waarbij de regels van het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning het behoud van de kernkwaliteiten van Droogmakerij de Beemster en de Stelling van Amsterdam voldoende waarborgen.

Wanneer start de verkoop van woningen?

Door de positieve uitspraak staat niets meer in de weg om in verkoop te gaan met de woningen. BPD Ontwikkeling verwacht in september 2017 te starten met de verkoop van de woningen. De vrije kavels aan het Middenpad die deels onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan Appels en perenpad neemt De Beemster Compagnie binnenkort in de verkoop. Geïnteresseerden op de kandidaatkoperslijst van de gemeente Beemster krijgen hiervoor een uitnodiging.

Meer informatie over woningbouw De Nieuwe Tuinderij

Wilt u meer weten over de bouwplannen en de verkoop? Neem dan een kijkje op www.bpd.nl