De Raad van State heeft het door de Stichting Beemstergroen ingediende beroep tegen het bestemmingsplan Benonistraat ongegrond verklaard.

De Raad van State heeft een voor de gemeente positieve uitspraak gedaan inzake het door de Stichting Beemstergroen ingestelde beroep tegen het bestemmingsplan Benonistraat in De Nieuwe Tuinderij in Zuidoostbeemster.

Met de uitspraak bevestigt de Raad van State de zorgvuldigheid waarmee de gemeenteraad heeft gehandeld, waarbij de regels van het bestemmingsplan het behoud van de kernkwaliteiten van Beemster voldoende waarborgen.

Door de positieve uitspraak staat niets meer in de weg om de omgevingsvergunning voor de woningen in deze fase aan te vragen. De verkoopvoorbereiding voor de 28 woningen vindt nu plaats, waarbij de verkoop begin 2016 zal gaan plaatsvinden. Geïnteresseerden op de kandidaat koperslijst van de gemeente Beemster krijgen hiervoor een uitnodiging.

De 4 vrije kavels aan het Noorderpad, welke onderdeel uit maken van het vastgestelde bestemmingsplan, waren reeds in verkoop. Met de gegadigden kunnen nu de koopcontracten worden gesloten. Ook deze toekomstige bewoners van De Nieuwe Tuinderij kunnen de omgevingsvergunning indienen.

De uitspraak is voor het gemeentebestuur aanleiding om verder te gaan met het in procedure brengen van de benodigde planologische regelingen voor de verdere woningbouwontwikkeling in De Nieuwe Tuinderij.

De gemeente Beemster is verheugd met de uitspraak van de Raad van State. Te meer omdat er duidelijkheid komt voor de geïnteresseerden op de lijst van woningzoekenden in Beemster.