Op 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad van Beemster het bestemmingsplan De Nieuwe Tuinderij Oost vastgesteld.

De Beemster Compagnie start na de zomer van 2018 met de voorbereiding voor het bouwrijp maken.

Verkoop De Nieuwe Tuinderij Oost

De verkoop van deelplan l start naar verwachting na de zomer van 2018.

Als eerst gaan de woningen en kavels aan het Noorderpad in verkoop. Momenteel is nog niet bekend hoeveel woningen er in deze 1e fase in verkoop gaan.

De verkoop zal in verschillende fases plaatsvinden.