Het bestemmingsplan De Nieuwe Tuinderij Oost is in januari 2018 door de raad van Beemster vastgesteld.

Na het vastellen van het bestemmingsplan De Nieuwe Tuinderij Oost is er beroep ingediend bij de Raad van State.

De zitting vindt plaats op 3 september 2018. We verwachten dat de Raad van State uiterlijk 12 weken na de zitting uitspraak zal doen.

Na de uitspraak van de Raad van State volgt er meer informatie over de verkoop van de 1e fase woningen en kavels in de Nieuwe Tuinderij Oost.