‘De Beemster Boog’ is op woensdag 19 juni 2019 feestelijk onthuld door Joyce van Beek (burgemeester Beemster) in bijzijn van kunstenaar Gabriel Lester, afgevaardigden van De Beemster Compagnie en omwonenden. Met het kunstwerk van Ontwerpstudio PolyLester en Arnaud Hendrickx, is een icoon voor het gebied gemaakt.

Locatie

Speciaal voor het door BPD en de gemeente Beemster ontwikkelde nieuwbouwplan De Nieuwe Tuinderij West in Zuidoostbeemster, is De Beemster Boog ontworpen. Kunstenaar Gabriel Lester (Ontwerpstudio PolyLester) maakt dit brugkunstwerk in opdracht van De Beemster Compagnie (gebiedsontwikkelaar BPD en de gemeente Beemster). De Beemster Boog, gelegen tussen het Appels en perenpad en de Goudreinetstraat, verbindt twee woongebieden met elkaar. Het kunstwerk is zo ontworpen dat het een centrale plek in de woonwijk is en de locatie kan hierdoor worden gezien als ontmoetingsplaats.

Ontwerp

Het ontwerp voor ‘De Beemster Boog’ is in afstemming met (toekomstige) bewoners geselecteerd voor de kunstopdracht. De kunstcommissie koos het ontwerp, omdat het goed aansluit op de nieuwe bebouwing en past binnen het ‘UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster’. De kunstcommissie bestond uit afgevaardigden van de gemeente Beemster en BPD Ontwikkeling.

PolyLester ging in samenwerking met Arnaud Hendrickx voor het ontwerp van De Beemster Boog op zoek naar een vorm die duidelijk aansluit bij ‘UNESCO werelderfgoed Droogmakerij de Beemster’, het nieuwe woongebied en tegelijk functioneert als een baken in de omgeving. Bij het ontwerp keek men naar de gebruikte materialen in nieuwe woningen, de inrichting van de openbare ruimte en de zichtlijnen. De Beemster Boog is net als de nieuwe huizen gemaakt van donkerbruine baksteen en op het hoogste punt staat een klein huisje met daarin een bankje en een lamp in de nok. Het kunstwerk, een elegante boog die twee oevers verbindt, komt op subtiele wijze los van het maaiveld, waardoor het lijkt te zweven tussen de woningen.