De Beemster Compagnie plaats in samenwerking met Stichting Beemster Hart Safe een AED in De Nieuwe Tuinderij Oost.

Leer reanimeren én de AED te gebruiken!

Ook van jouw nieuwe woonwijk maken we samen een hartveilige omgeving voor iedereen die er woont, werkt of te gast is.

Hoe mooi is dat?

De AED is belangeloos geplaatst door De Beemster Compagnie, het kunnen gebruiken ervan als élke seconde telt, is aan jou!

De reanimatiecursussen worden verzorgd door de stichting Beemster Hart Safe.

Help jij mee jouw wijk hartveilig te maken?

Jij kan, samen met je nieuwe buren, het verschil maken in het geval iemand in jouw wijk getroffen wordt door een circulatiestilstand.

Voor een geringe bijdrage van EUR 35,– leer ook jij reanimeren en de AED te bedienen.

Kijk voor meer informatie op www.aedbeemster.nl, mobiliseer je buren en meld je aan!