De gemeente Beemster heeft op maandag 8 juni 2015 voor inwoners van Zuidoostbeemster een bewonersavond georganiseerd over de verdere planontwikkeling in De Nieuwe Tuinderij. Hierbij is het voornemen om tegemoet te komen aan eerder geuite behoefte aan voorzieningen als een supermarkt aan de orde gekomen. Op deze avond is een diversiteit aan meningen en ideeën geuit.

Om iedere inwoner van de Zuidoostbeemster de mogelijkheid te geven om zijn mening kenbaar te maken heeft de gemeente een enquête op laten stellen.

Op 24 augustus 2015 zal in het gehele postcodegebied van Zuidoostbeemster (1461) een enquête worden verspreid.

In deze enquête wordt gevraagd naar uw mening over een supermarkt in Zuidoostbeemster.

Tevens zal worden gevraagd wat voor voorzieningen u bij de supermarkt noodzakelijk acht.

Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een pinautomaat, een postagentschap, een bezorgdienst, maar ook aan de eventuele vestiging van een fysiotherapiepraktijk, een huisartsenpost etc.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als alle inwoners van Zuidoostbeemster deze enquête invullen en aan ons terugsturen.

Het resultaat van de enquête zullen wij publiceren op onze website en in Binnendijks.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.