Help mee, houd afstand!

Op dit moment is Aannemer Markus volop bezig het terrein bouwrijp te maken. Prommenz verzorgt namens De Beemster Compagnie de directievoering en het toezicht.

Er is een zeer strakke planning afgegeven voor deze werkzaamheden. Het bevordert de voortgang niet als er onbevoegden op het terrein aanwezig zijn.

Met grote regelmaat blijken er belangstellenden het terrein op te gaan. In het weekend wordt daar zelfs het bouwhek voor opengemaakt!

Wij benadrukken dat het voor onbevoegden ten strengste verboden is het bouwterrein te betreden.

In het belang van de veiligheid en de voortgang van de bouwrijpwerkzaamheden verzoeken wij iedereen die het terrein wil bezichtigen, dit alleen op de daarvoor bestemde kijkersdagen te doen.

Hiervoor ontvangen de kopers van een woning in De Nieuwe Tuinderij Oost fase 1 t.z.t. een uitnodiging van de aannemer.