In opdracht van De Beemster Compagnie plaatst Haasnoot bruggen twee kavelontsluingsbruggen aan het Noorderpad.

De derde kavelontsluitingsbrug wordt later dit jaar gerealiseerd.