Het bestemmingsplan Appels en perenpad, fase 6 is door de raad vastgesteld. Tot eind januari 2017 kon degene die een zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen bij de Raad van State.

Helaas moeten we meedelen dat er beroep is ingediend. De Raad van State zal de beroepszaak binnen zes maanden behandelen en een uitspraak doen.

In maart 2017 volgt er verdere informatie met betrekking tot de verkoop van de woningen en kavels.