Er is een beroep ingediend door stichting Beemstergroen tegen het bestemmingsplan van het nieuwe deelplan, fase 5, van De Nieuwe Tuinderij. Dit beroep is in behandeling bij de Raad van State waarbij de Raad van State heeft aangegeven de termijn van uitspraak met 6 weken te verlengen.

Dit houdt in dat er helaas vertraging zal zijn voor het moment van de start verkoop. Wij verwachten dat er voor eind november een uitspraak zal zijn.
Wij houden u op de hoogte zodra er meer bekend is.