Op 14 april 2015 werd de 1e feestpaal geslagen door wethouder Butter van de gemeente Beemster voor de bouw van 65 woningen in De Nieuwe Tuinderij fase 2 en 3.

De wethouder hield de volgende toespraak:

Dames en heren en in het bijzonder de kinderen van harte welkom.

Vandaag 14 april 2014 is voor u bijzonder. Voor mij ook. Ik mocht de eerste paal slaan, ondanks het ontbreken van enig technisch inzicht. Maar dat niet alleen. Het is helemaal bijzonder gezien het proces dat we hebben doorlopen om tot deze eerste paal te komen.

Ik neem u graag even mee terug in de geschiedenis.

Al jaren lang is de belangstelling voor de nieuwbouw in Beemster onverminderd groot. Al lange werkt de gemeente Beemster aan de realisatie van woningbouw. Voor Zuidoostbeemster zijn de eerste stappen gezet in de tot stand koming van het Bestemmingsplan ZOB I. Helaas is de geplande uitbreiding van Zuidoostbeemster zoals opgenomen in dit bestemmingsplan door ingediende bezwaren op 26 januari 2011 vernietigd door de Raad van State.

Ook tegen de partiële herziening bestemmingsplan ZOB I zijn bezwaren ingediend waardoor het proces vertraagde. Gelukkig was het wel mogelijk om al te starten met de bouw van de eerste 42 woningen in De Nieuwe Tuinderij West. Uiteindelijk heeft ook dit bestemmingsplan de eindstreep niet gehaald, waardoor voor de uitbreiding van het dorp nieuwe bestemmingsplannen moesten worden opgesteld.

Op 10 december 2013 zijn voor fase 2 en 3 de nieuwe bestemmingsplannen Burgemeester Postmastraat (34 woningen) en Notarisappelstraat (31 woningen) door de gemeenteraad vastgesteld. Helaas werd ook hier weer beroep ingesteld. Uiteindelijk heeft de Raad van State
op 15 oktober 2014 uitspraak gedaan in deze zaak en de ingediende bezwaren ongegrond verklaard. Door deze uitspraak waren de bestemmingsplannen en bijbehorende 65 omgevingsvergunningen onherroepelijk. U zult begrijpen dat voor de gemeente, maar zeker ook voor u, deze dag nooit meer vergeten wordt.

Vanaf die dag is hard gewerkt aan de planontwikkeling en het in verkoop brengen van de 65 woningen.

Op 14 juni 2013 waren de eerste 22 woningen al in verkoop gebracht . Daarvoor waren zeer veel gegadigden, waaronder enkelen van u. door de bezwaren hebben enkele van u dus lang moeten wachten voordat met de bouw kon worden begonnen.
De overige 43 woningen zijn tijdens de verkoopmanifestatie op 20 november 2014 in verkoop gebracht. Ik kan u zeggen dat alle woningen inmiddels zijn verkocht.

Veel enthousiaste kopers uit Beemster, terugkomers uit Purmerend of elders, gezinnen die dichtbij voorzieningen als school, gym, speelvoorzieningen etc.willen wonen.

En vandaag dus de eerste paal voor in totaal 65 woningen. Met veel trots heb ik deze eerste paal geslagen en kijk ik uit naar de toekomst.

De toekomstige woonlocaties kenmerken zich door kwaliteit. Deze ziet u terug in de woningbouw, laagbouw en korte woonblokken, diversiteit in de woningbouw, geen hoogbouw, maar ook in de inrichting van de openbare buitenruimte (water, duurzame materialen en openbare led verlichting).

Aan de volgende fases van De Nieuwe Tuinderij wordt hard gewerkt. Het Bestemmingsplan Benonistraat met 32 woningen is onlangs door de gemeenteraad vastgesteld. En op 12 mei 2015 start de verkoop van 17 woningen nabij de Spelemei.

Wij zijn er als gemeente best trots op dat voorzieningen zoals basisschool, buurthuis, peuterspeelzaal, BSO, turnhal, speeltuin etc vanaf de eerste nieuwe bewoners al in de wijk aanwezig zijn. Want goed wonen is niet alleen het hebben van een goed huis, maar dat huis moet ook staan in een aangename leefomgeving. Met de aanwezige voorzieningen is door de gemeente een begin gemaakt met het creëren van die aantrekkelijke woonomgeving. Als uw huis straks opgeleverd is dan kunt u als gezamenlijke toekomstige bewoners ook uw steentje hieraan bijdragen.

Alvorens ik afsluit, wil ik u als toekomstige bewoners bijzonder veel woonplezier toewensen.

Dank u voor uw aandacht

Hier nog een overzicht van de feestelijk opening