De Nieuwe Tuinderij Oost

DNT Oost 2017-10-25T11:08:41+00:00

Bouw je eigen droomhuis in Zuidoostbeemster

De Nieuwe Tuinderij Oost laat grote overeenkomsten zien met De Nieuwe Tuinderij West. Het Middenpad langs de Zuidersloot vormt ook in dit plandeel als een nieuw lint de ruggengraat van de buurt, met ‘Beemster’-huizen erlangs.
Het bestaande lint het Noorderpad krijgt ter plaatse van het voormalige zwembad De Wilgenhoek zijn oorspronkelijke profiel weer terug, met een sloot aan weerszijde en diezelfde ‘Beemster’-huizen. Tussen deze linten liggen de buurten met een dorpse mix van verschillende woningtypologieén (vrijstaande woningen, tweekapper en rijwoningen). Het groen-blauwe netwerk is gekoppeld aan de bestaande waterstructuur, welke al op de 17e-eeuwse kopergravure zichtbaar is.

In De Nieuwe Tuinderij Oost is deze verdraaiing aanleiding geweest om een subtiel onderscheid te maken. De buurt met noord-zuid gerichte slotenpatroon is wat dichter bebouwd en heeft een iets ander profiel dan de buurt tegen de dijk met oost-west gerichte sloten, waar ook het Dijkpark onderdeel van uitmaakt. Deze buurt heeft een lagere dichtheid en heeft groenere straatprofielen. Ook het gebied ten zuiden van het Middenpad hoort bij deze buurt.

Bekijk hier de stedenbouwkundige kaart: PDF (0.5MB)

Bijzondere elementen

Twee bijzondere elementen zorgen voor een duidelijk verschil met De Nieuwe Tuinderij West. Ten eerste de inpassing van een groot aantal bestaande vol- wassen bomen, die als een ‘bomenlint’ door de buurt zijn ingepast in het stedenbouwkundig plan. Deze prachtige bomen zorgen direct bij oplevering van de woonbuurt voor sfeer en een gevoel van authenticiteit.
Het tweede element is de zone tussen de ringdijk en de hoofdwatergang tussen Middenpad en Noorderpad, waar het slotenpatroon van richting verandert. De rand van de Beemster kent een afwijkende verkaveling ten behoeve van de aansluiting op de ringdijk en het ommeland. Ook in het plangebied van De Nieuwe Tuinderij Oost is deze randzone duidelijk herkenbaar in het slotenpatroon, doordat deze een kwart slag is gedraaid ten opzichte van de andere sloten.

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een door de gemeenteraad vastgesteld plan en bindend voorschrift. Hierbij wordt de bestemming van de in het plan begrepen grond aangegeven. Daarnaast geeft het bestemmingsplan doelen en voorschriften over het gebruik van de grond en de opstallen.

U kunt het bestemmingsplan hier inzien: http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natasja Hooijer van De Beemster Compagnie: nhooijer@beemster.net of telefonisch via 06 18946590

Bezoekadres:
Projectbureau De Beemster Compagnie
Prins Mauritsstraat 1, 1462 JJ Middenbeemster
(0299) 68 21 93

Laatste nieuws